Profilul beneficiarilor FRCCF

FRCCF realizează în fiecare an un studiu asupra familiilor care beneficiază de serviciile socio-educative oferite de organizaţia noastră. Cercetarea realizată în cursul lunii decembrie, 2015, a vizat situaţia beneficiarilor din centrele de zi: EveryChild, Horea şi Clujul Are Suflet din Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, jud Cluj şi Prietenia din Popeşti, jud Bihor.

Au fost intervievate 235 de familii. Indicatorii urmăriţi:

Venitul mediu lunar/membru de familie

Venitul mediu lunar, calculat pe toate centrele de zi operaţionale, a fost de 77,10 euro.

Numărul membrilor familiilor

Familiile cu care au lucrat echipele multidisciplinare ale FRCCF sunt formate din 556 adulţi şi 406 copii, numărul mediu de persoane pe familie fiind de 4,09.

Etnie

Copiii înscrişi în centrele de zi ale FRCCF provin din familii de etnie românâ, maghiară, romă, dar şi familii mixte.

Educaţia părinţilor

Nivelul de şcolarizare al părinţilor este destul de scăzut, media şcolarizării lor fiind de 8 clase – mamele şi 9 clase – taţii. 3,8% dintre părinţi nu sunt şcolarizaţi.

Problemele familiilor

Problemele acute cu care se confruntă familiile cu care interacţionăm sunt cauzate în principal de lipsa resurselor financiare:

 • Plata cheltuielilor de întreţinere
 • Lipsa alimentelor
 • Lipsa articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte
 • Starea de sănătate, lipsa medicamentelor, a banilor pentru analize şi intervenţii medicale
 • Lipsa locuinţei, apartament în litigiu, spaţiu insuficient, lipsa banilor pentru renovare
 • Lipsa dotărilor în locuinţă, lipsă utilităţi, lipsă bunuri – condiţii neadecvate de locuit
 • Climatul familial (certuri, consum de alcool, lipsa unuia sau a ambilor părinţi, comportament neadecvat al copiilor)
 • Lipsa locului de muncă
 • Lipsa banilor pentru acoperirea nevoilor de bază
 • Lipsa resurselor financiare pentru întreţinerea şi susţinerea copiilor la şcoală
 • Lipsa resurselor pentru un trai mai decent
 • Plata datorilor, restanţelor
 • Lipsa resurselor financiare

 

Share Button
Menu Title